Na osnovu Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ („Službeni glasnik broj 107/20) i Javnog poziva za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ od 17.08.2020. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje daje OBAVEŠTENjE o izmeni Javnog poziva za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ

Imajući u vidu izuzetno veliku zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih lica za učešće u Programu „Moja prva plataˮ, procenjeno je da je u interesu svih učesnika da se definišu novi rokovi po fazama realizacije ovog programa.

Prijavljivanje kandidata će se realizovati u periodu od 08.10.2020. godine do 08.11.2020. godine.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca će se odvijati u periodu od 08.10.2020. godine do 15.11.2020. godine.

Na portalu Moja prva plata biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca najkasnije do 27.11.2020. godine.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28.11.2020. godine do 14.12.2020. godine.

U skladu sa odredbom Javnog poziva, kojom je utvrđeno da Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca po sektorima i broj oglašenih pozicija po poslodavcu koji se mogu uključiti u ovaj program kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće većeg broja poslodavaca iz više različitih sektora, koristiće se dodatni kriterijumi za formiranje liste po sledećem redosledu prioriteta:

 1. Poslodavci iz privatnog sektora za pozicije sa mestom rada koje pripadaju devastiranim područjima ili teritoriji AP Kosovo i Metohija,
 2. Poslodavci iz privatnog sektora, za pozicije sa mestom rada na ostalim područjima,
 3. Poslodavci iz javnog sektora za pozicije sa mestom rada koje pripadaju devastiranim područjima ili teritoriji AP Kosovo i Metohija,
 4. Poslodavci iz javnog sektora za pozicije sa mestom rada na ostalim područjima.

Prilikom odobravanja broja izvršilaca po pozicijama poslodavaca mogu biti primenjeni neki od sledećih parametara:

 • ravnomerna teritorijalna raspoređenost,
 • broj mladih nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje po filijalama,
 • broj prijavljenih kandidata na oglašene pozicije,
 • broj traženih izvršilaca u odnosu na broj zaposlenih kod poslodavca,
 • obrazovna struktura nezaposlenih,
 • delatnost poslodavca,
 • redosled po vremenu prihvatanja pozicija od strane kandidata.

Nakon završetka procesa selekcije i izbora kandidata od strane poslodavaca, Nacionalna služba za zapošljavanje će na osnovu navedenih kriterijuma i parametara doneti odluku o formiranju konačne liste izabranih poslodavaca i kandidata.