Obaveštavamo poslodavce i kandidate da se, na osnovu Odluke Radne grupe za praćenje sprovođenja programa Moja prva plata, Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ zatvara 31.12.2020. godine.

Završeno je povezivanje poslodavaca iz privatnog i javnog sektora sa kandidatima i ne postoji mogućnost daljeg povezivanja. Na žalost, usled trenutnih okolnosti i postojeće epidemiološke situacije, u skladu sa Odlukom Radne grupe, neće postojati mogućnost povezivanja preostalih poslodavaca iz javnog sektora sa kandidatima.

Poslodavci i kandidati koji su potpisali ugovor o realizaciji programa Moja prva plata sa Nacionalnom službom za zapošljavanje svu dalju komunikaciju u vezi realizacije ugovora nastavljaju sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje sa kojom su potpisali ugovor.